KONSULTANCI
CALIVITA

KATARZYNA DUBIEL
MAREK DUBIEL

Kom: 66 303 95 14
Tel: 13 4939728

aquarion
Slajd 1

Jonizowana woda alkaliczna -
najlepszy suplement XXI wieku dla całej rodziny.

Slajd 2

Każdego dnia pij bogatą w tlen,
jonizowaną wodę alkaliczną dla zdrowia i urody.

Slajd 3

Aquarion - najlepsze i najnowocześniejsze na świecie
urządzenie do oczyszczania i jonizacji wody.

NextPrev

Jak działa Aquarion?


Jonizator Aquarion wytwarza wodę jonizowaną w wyniku wielostopniowej filtracji, odchlorowania i elektrolizy wody z kranu. Przekształca ją do wody alkalicznej i kwaśnej.

 

Odczyn pH naszego organizmu powinien być lekko zasadowy, dlatego picie alkalicznej wody jonizowanej korzystnie wpływa na stan rezerw wodnych organizmu, co poprawia jakość życia.

 

Do eliminacji mikroorganizmów, obecnych w zwykłej wodzie pilnej, niezbędne są odpowiednie filtry. Większość tradycyjnych filtrów wodnych może eliminować z wody tylko większe cząstki. Urządzenie do oczyszczania i jonizacji wody posiada filtr o średnicy 0,01 mikrona, a ponadto zaspokaja również popyt na elektrony/protony. Aparat jest wyposażony w system automatycznego oczyszczania elektrod.

 

Rozkład wody zachodzi w komorze wodnej pomiędzy dwoma tytanowo-platynowymi elektrodami, dodatnią i ujemną, anodą i katodą. Platyna została zastosowana ze względu na odporność na korozję. Elektrody są oddzielone specjalnymi membranami. Podobnie jak w procesach zachodzących w naturze, w urządzeniu przeciwne ładunki wzajemnie przyciągają się: do ujemnie naładowanej elektrody wędrują substancje o ładunku dodatnim, podczas gdy do dodatnio naładowanej elektrody podążają substancje naładowane ujemnie. Ujemna elektroda gromadzi wapń, sód, potas i magnez, które są również najważniejszymi zasadowymi składnikami alkalizującej żywności.

 

W przebiegu jonizacji wody wytwarzana jest woda alkaliczna i kwaśna.

 

Cząsteczki wody kwaśnej będą miały 1 atom tlenu i 3 atomy wodoru (H3O+).

 

Dla wody pozostającej po stronie alkalicznej pozostanie 1 atom tlenu i 1 atom wodoru (OH-).

Tlen pozostający po stronie alkalicznej wiąże tylko 1 atom wodoru i będzie miał 1 wolny ładunek (-). Jest więc w stanie wiązać i unieszkodliwiać wolne rodniki (posiadające niedobór ładunku) w organizmie.

 

wolnerodniki

Kwaśna woda jonizowana nie nadaje się do spożycia, ponieważ w przebiegu procesu jonizacji wody ujemnie naładowane substancje są osadzane na dodatniej elektrodzie (tj. po stronie kwaśnej); chlor, azot, jony azotanowe.

 

Źródło: Nutrition&Health, wrzesień 2010 – calivita.pl