KONSULTANCI
CALIVITA

KATARZYNA DUBIEL
MAREK DUBIEL

Kom: 66 303 95 14
Tel: 13 4939728

aquarion
Slajd 1

Jonizowana woda alkaliczna -
najlepszy suplement XXI wieku dla całej rodziny.

Slajd 2

Każdego dnia pij bogatą w tlen,
jonizowaną wodę alkaliczną dla zdrowia i urody.

Slajd 3

Aquarion - najlepsze i najnowocześniejsze na świecie
urządzenie do oczyszczania i jonizacji wody.

NextPrev

WODA - STRUKTURA

 

Woda jest związkiem chemicznym, składającym się z dwóch atomów wodoru i atomu tlenu. Nie są one ułożone liniowo, tylko tworzą kształt litery V.

 

WODA:

wodazwiazek

W związku z konfiguracją elektronową tlenu, 6 elektronów z zewnętrznej powłoki tworzy po jednym wiązaniu kowalencyjnym z każdym atomem wodoru oraz dwie wolne pary elektronów. Strukturę cząsteczki wody można lepiej zrozumieć, jeśli porówna się ją z perfekcyjną, tertaedryczną (kąt wiązania około 109.5°) cząsteczką metanu (CH4).


Atomy wodoru są połączone z tlenem wiązaniami kowalencyjnymi. Duża różnica elektroujemności pomiędzy tymi pierwiastkami powoduje przesunięcie par elektronowych w kierunku atomu tlenu. W wyniku tego procesu cząsteczka wody staje się dipolem.

 

Dzięki obecności ładunków dodatnich i ujemnych pojedyncza cząsteczka może łączyć się z innymi cząsteczkami znajdującymi się w pobliżu, tworząc nietrwałą sieć – atom wodoru, należący do jednej cząsteczki wody, jest przyciągany przez parę elektronów z zewnętrznej powłoki atomu tlenu cząsteczki sąsiedniej, w efekcie powstaje tzw. wiązanie wodorowe. Dzięki wiązaniu wodorowemu, dwie sąsiednie molekuły zbliżają się do siebie na odległość 1.76 x 10(-10) m.

 

Wiązanie wodorowe w zasadniczy sposób wpływa na strukturę i właściwości wody.

 

W stanie stałym (lód), dzięki tworzeniu się wiązań wodorowych, powstaje uporządkowana struktura krystaliczna o symetrii heksagonalnej – cząsteczki tworzą „luźne” sześciokąty o dużych, wolnych przestrzeniach. Dzieje się tak, ponieważ atomy wodoru starają się ustawić jak najbliżej atomu tlenu, przez który są przyciągane, a jednocześnie jak najdalej od innych atomów wodoru, przez które są odpychane. Odstępy pojedynczych cząsteczek wody wbudowanych w sieć krystaliczną są większe niż w cieczy, dlatego gęstość lodu jest mniejsza niż gęstość wody i lód pływa po wodzie. Zamarzając woda zwiększa swoją objętość o 9%. Jest to odmienne zachowanie niż większości substancji.

 

Woda w stanie ciekłym ma częściowo uporządkowaną strukturę, w której agregaty cząsteczek związanych wodorowo ulegają nieustannemu procesowi tworzenia się i rozpadowi. Podczas parowania następuje zerwanie wiązań wodorowych — woda występuje w postaci wolnych cząsteczek H20.


Jak ostatnio odkryto, woda posiada czwarty stan skupienia pomiędzy 0° a 60° C, który nazwano płynnym stanem krystalicznym. Jest to ta postać strukturalna, która charakteryzuje zarówno morza, jak i każdą żywą istotę. W tym stanie skupienia woda posiada specjalny ładunek magnetyczny, który prawdopodobnie jest podstawą „komunikacji molekularnej”.


Woda stanowi prawie 70% ludzkiego organizmu – zachowując się jak dipolowa cząsteczka, otacza każdy anion i kation unikalną strukturą sieci, tworząc tzw. wodne klastery, które oczywiście zajmują znacznie większą przestrzeń, niż rozpuszczone w nich cząsteczki. Wodne klastery posiadają również swoją własną częstotliwość rezonansową. Dzięki temu mogą się rozpadać. W ten sposób mogą być również uwalniane i usuwane z organizmu szkodliwe substancje.

 

KLASTERY WODNE

strukturawody

Jest to interesujący fenomen, gdyż wodne klastery istnieją nawet wtedy, gdy cząsteczki, dookoła których powstały, są już rozpuszczone. W ten sposób można spojrzeć na wodę jak na nośnik informacji.

 

„Wspomnienie” rozpuszczonych substancji odgrywa ważną rolę, min. w rozwoju alergii. Dlatego nie wystarczy usunięcie samego alergenu z organizmu, również powinna być „usunięta” informacja dotycząca tego alergenu. Najłatwiejszym sposobem, by to uczynić, jest terapia biorezonansowa.

Źródło: calivita.pl